Vi sinh cá biển, thức ăn vi sinh đặc chủng cho bể san hô cá biển

Vi sinh cá biển chính hãng chứa các nhóm lợi khuẩn ưa mặn giúp thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện bộ lọc sinh học, thức ăn vi sinh chính hãng dành riêng cho bể nước mặn.